Author Results
Nordiska ämbetsmannakommittén 1
Nordiska ämbetsmannakommittén för konsumentfrågor.Produktsäkerhetsgruppen 1
Nordiska ämbetsmannakommittén för transportfrågor 1
Nordiska asieninstitutet 1
Nordiska dialektologkonferensen(5th :1994 :Sigtuna, Sweden) 1
Nordiska dokumentationscentralen för masskommunikationsforskning (Göteborgs universitet)
Use instead:
Nordiska enzymkommittén
Use instead:
Nordiska institutet för folkdiktning
Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt (Lapin yliopisto)
Nordiska jorbruksforskare förening 1
Nordiska juridiska biblioteksmötet(4 :1997) :Stockholm, Sweden :) 1
Nordiska juridiske biblioteksmøde(3rd :1994 :Helsinki, Finland) 1
Nordiska juristmötet
Use instead:
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall 8
Nordiska kärnsäkerhets ad hoc-gruppen 1
Nordiska kongressen för intern medicin 1
Nordiska kongressen för invärtes medicin 2
Nordiska Konservator Förbundet
Nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor
Nordiska kriminalistföreningarna 1
Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådets seminarium om återvandringsfrågor(1st :1989 :Turku, Finland) 1
Nordiska Museet (Stockholm) 1
Nordiska museet (Stockholm, Sweden) 23
Nordiska museet (Stockholm, Sweden).Handlingar 6
Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning 1
Nordiska naturforskare- och läkaremötet(1902 :Helsinki, Finland) 1
Nordiska ödegårdsprojektet
Nordiska organisationskommittén 1
Nordiska patristikermötet(8th :2010 :Lund, Sweden) 1
Nordiska samarbetskommittén för medicinsk forskning
Nordiska samarbetskommittén för namnforskning 2
Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi
Nordiska samekonferensen(6th :1968Hetta) 1
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet 2
Nordiska socialstatistikkommittén
Nordiska socialstatistiska kommittén
Nordiska sommaruniversitetet
Nordiska stålförbundet 1
Nordiska statistiska sekretariatet
Nordiska symposiet för ikonografiska studier(15th :1996 :Undersvik, Sweden) 1
Nordiska symposiet för ikonografiska studier(6th :1978 :Gimo slott) 1
Nordiska symposiet för ikonografiskt studium(1970 :Julita slott) 1
Nordiska teaterunionen 1
Nordiska turisttrafikkomittén 1
Nordiska tvåpråkighetssymposiet(5th :1987 :Royal Danish School of Educational Studies) 1
Nordiska tvåpråkighetssymposiet(5th :1987 :Royal School of Educational Studies) 1
Nordiska tvåspråkighetssymposiet(5th :1987 :Royal Danish School of Educational Studies) 2
Nordiska tvåspråkighetssymposiet(6th :1990 :Vaasa, Finland) 1
Nordiska universitetspedagogiska symposiet(3d :1974 :Ronneby, Sweden) 1
Nordiske Administrative Forbund 1
Nordiske biblioteksmøde(6th :1950 :Uppsala) 1
Nordiske embedsmansudvalget
Nordiske enzymkomite 1
Nordiske filologmöde(6th :1902 :Upsala) 1
Nordiske filologmöde(7th :1932 :Lund) 1
Nordiske folkelivs- og folkeminde-forskermøde(3rd :1924 :Copehhagen) 1
Nordiske folkelivs- og folkemindeforskermøde(11th :1952 :Odense, Denmark) 1
Nordiske folkelivs- og folkemindeforskermøde(15th :1961 :Ålborg, Denmark) 1