Author Results
Agaev, Rasim Guseĭnovich 2
Agaev, S. (Samid)
Use instead:
Agaev, Samid 2
Agaev, Semen Lʹvovich 12
Agaev, V. M 1
Agaev, Zeĭdulla
Use instead:
Agaeva, F. A 1
Agaeva, Galina Gelʹdyevna 1
Agaeva, Khurshid 1
Agaeva, M 1
Agaeva, N. A.(Naili͡a Agababa kyzy) 1
Agafangel
Use instead:
Agafanov, Nikolaĭ I͡Akovlevich,1842- 1
Agafonnikov, Igorʹ 1
Agafonnikov, V.(Vladislav) 3
Agafonnikov, V.(Vladislav).Vespers.Selections 1
Agafonnikova, Olga 1
Agafonoff, Alexander 1
Agafonov, A. A 1
Agafonov, A. I.(Anatoliĭ Ivanovich) 2
Agafonov, A. K.(Aleksandr Konstantinovich) 2
Agafonov, A. M.(Aleksandr Mikhaĭlovich),1920- 2
Agafonov, A. N 1
Agafonov, Aleksandr Konstantinovich 2
Agafonov, E. I͡U 1
Agafonov, Eugene 2
Agafonov, G. D 2
Agafonov, Mikhail 2
Agafonov, N. T. (Nikolaĭ Timofeevich)
Agafonov, N. T.(Nikolaĭ Timofeevich) 1
Agafonov, Nikolaĭ,1842- 1
Agafonov, Nikolaĭ,1955- 2
Agafonov, Nikolaĭ Timofeevich 16
Agafonov, O. V 1
Agafonov, O. V. (Oleg Vladimirovich)
Use instead:
Agafonov, Oleg 1
Agafonov, Pavel A 1
Agafonov, S.(Svi͡atoslav) 3
Agafonov, Tit 1
Agafonov, V. A.(Vladimir Anatolʹevich) 1
Agafonov, V. K 2
Agafonov, V. K.(Valerīan Konstantinovich),b. 1863 1
Agafonov, V. P.(Vasiliĭ Petrovich) 4
Agafonov, V. (Vasiliĭ)
Agafonov, Valerian Konstantinovich,1863- 1
Agafonov, Vasiliĭ 1
Agafonova, Galina Aleksandrovna 1
Agafonova, Larisa 1
Agafonova, N. A 1
Agafonova, N. V.(Natalʹi͡a Vasilʹevna) 1
Agafonova, N. V. (Nina Valentinovna)
Use instead:
Agafonova, Nina 4
Agafonova, Vladislava,1970- 2
Agafonova, Z. I 1
Agag, Tarek 1
Agagliate M., Renato
Use instead:
Agagliate, Renato 1
Agah, Arvin 1
Āgāh, Muḥammad Riz̤ā Āṣaf Ḥusaynī Ishkavarī
Agahananda Bharati,Swami,1923- 1